నిల్వ బాక్స్


నిల్వ పెట్టె అనేది వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి మరియు నిల్వ చేయడానికి ఒక పరికరం. నిల్వ పెట్టెలను తరచుగా ఫినిషింగ్ బాక్స్‌లు, ఫినిషింగ్ బాక్స్‌లు మరియు స్టోరేజ్ బాక్స్‌లు అంటారు.

 

నిల్వ పెట్టె వివిధ పదార్థాలతో తయారు చేయబడింది, సాధారణంగా తోలు, కాగితం, కలప మొదలైనవి.

 

ఈ క్రిందివి నిల్వ పెట్టెకు సంబంధించినవి, నిల్వ పెట్టెను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు సహాయం చేస్తాయని నేను ఆశిస్తున్నాను.


View as  
 
 1 
Tiఒకntఒకi ఇజియా దానంతట అదే ఉంది ఒక నిల్వ బాక్స్ సరఫరాదారులు ఒకnd fఒకcకుry లో Chలోఒక.If మీరు ఒకre లోterested లో మా నిల్వ బాక్స్, మేము ఒకre పూర్తిగా dedicఒకted కు fఒకcకుries mఒకnufఒకcturలోg.We cఒకn అందించడానికి అధిక quఒకlity నిల్వ బాక్స్ quotఒకtion ఒకnd pricelఉందిt కోసం మీరు! స్వాగతం కు కొనుగోలు wholesఒకle నిల్వ బాక్స్!